RH drzavna geodetska uprava logo Geohrvatska logo

Uvjeti korištenja

Pristupom mrežnoj stranici GeoHrvatska.hr i objavljenim podacima dostupnima na mrežnoj adresi https://www.geohrvatska.hr korisnik prihvaća niže navedene uvjete njihova korištenja.

Sadržaj i namjena

Podaci koje sadrži GeoHrvatska.hr službeni su podaci Republike Hrvatske te se nalaze u nadležnosti subjekata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Svi objavljeni podaci isključivo su informativnog karaktera i služe za osobnu uporabu, te se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećoj strani. Ispis sadržaja do kojega se može doći korištenjem mrežne stranice GeoHrvatska.hr ne može služiti kao javna isprava, već služi samo za osobnu uporabu.

Uvjeti korištenja i odgovornost

Državna geodetska uprava neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, neimovinsku ili imovinsku štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe podataka objavljenih na mrežnoj stranici GeoHrvatska.hr. Podaci koji se mogu pretražiti ili vidjeti korištenjem mrežne stranice GeoHrvatska.hr mogu se u svako vrijeme ažurirati i izmijeniti, a Državna geodetska uprava ne prihvaća odgovornost ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Korištenjem podataka objavljenih na mrežnoj stranici GeoHrvatska.hr korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju njihovim korištenjem, te prihvaća koristiti podatke isključivo na vlastitu odgovornost.

Korisnik je suglasan da Državna geodetska uprava zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ograniči ili ukine prava pristupa podacima objavljenima na mrežnoj stranici GeoHrvatska.hr ukoliko korisnik koristi bilo koji od objavljenih podataka na nedozvoljen ili neprimjeren način. Državna geodetska uprava nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja bi proizašla takvim ukidanjem korištenja mrežne stranice GeoHrvatska.hr. Državna geodetska uprava ne jamči da će mrežna lokacija GeoHrvatska.hr uvijek biti dostupna i raspoloživa.

Podaci sadržani u pregledniku GeoHrvatska.hr ne smiju se mijenjati, umnožavati, prikupljati ni distribuirati u elektroničkom ili drugom obliku.

Sliku sadržaja zaslona (engl. screenshot) preglednika GeoHrvatska.hr dozvoljeno je koristiti u javnim prezentacijama, stručnim i znanstveno-istraživačkim objavama pri čemu je korisnik obavezan istaknuti izvor podataka kako slijedi »GeoHrvatska.hr prostorni podaci Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.«.

Korisnik također ne smije preuzimati dizajn, slike, pozadinu i ostala programska i dizajnerska rješenja mrežne stranice GeoHrvatska.hr. Državna geodetska uprava zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja mrežne stranice GeoHrvatska.hr u bilo kojem trenutku, te neće biti odgovorna za posljedice proizašle iz takvih promjena.